To-sprogede bøger

Undervisningsbøger til den grønlandske folkeskole blev tidligere produceret som enten vendebøger eller udgivet i både en grønlandsksproget og en dansksproget udgave. Fra omkring årtusindskiftet fik jeg til opgave at samle sådanne  dobbeltudgaver af matematikbøger til dobbeltsprogede udgaver.

Siden har jeg skrevet og tilrettelagt en lang række dobbeltsprogede bøger til matematik og naturfag, både grundbøger, arbejdshæfter og lærervejledninger. Processen begynder med opsætning af den danske tekst og samtlige fotos og øvrige illustrationer – hvorefter den ombrudte version sendes til oversætteren. Da grønlandsk tekst fylder ca. 20 % mere end en tilsvarende dansk stilles tilrettelæggeren overfor store krav, så oversættelsen svarer til de “huller”, der er aftsat til den grønlandske tekst. Det gælder rubrikker, brødtekster, bokse og figurtekster.

Til højre ses en enkelt dobbeltsproget side i bogen UNIVERSETS GÅDER

Kontakt: carsten@scheuer.dk