Om Scheuer Aps

Startet langsomt op i 1984-85 som personlig virksomhed under navnet Scheuer Kommunikation.

100% selvstændig virksomhed fra september 1989.

Omdannet i 1992 til anpartsselskab med ændret navn til  Scheuer Aps.

Dannede datterselskabet Det Andet Forlag i 2001.

Virksomheden er et enmandsforetagende, der drives fra kælderen i privatboligen på Engbakkevej 15, 2920 Charlottenlund.