Nyhedsbreve

Nyhedsbreve var i mange år en god mulighed for at informere sine kunder om nyheder, tilbud mv. I dag er disse medier i langt de fleste tilfælde afløst af e-mails, webannoncer, Facebook, Twitter mv. Jeg har bidraget til følgende virksomheders succes med analoge nyhedsbreve ved at indføre klassiske discipliner inden for direct-marketing som fx svarkort med varebestilling, konkurrencer mv.

 

MAN Last & Bus: In motion

Dansk Shell: shell erhvervs-nyt

Novartis: Spot på rygestop

Operaens Venner: Nyt fra OV

 

Det trykte nyhedsbrev er forlængst afløst af digitale nyhedsbreve, der sendes via mail. Men den ændrede platform ændrer ikke ved det basale: det skal være nyt, det skal skrives til modtageren og ikke om afsenderen, og der skal være inspierende billeder.