Grafisk design

Indrømmet – jeg er papirmand. Jeg er til print. Du får glæde af mine kompetencer, når det gælder grafisk tilrettelæggelse af fx jubilæumsbøger, undervisningsbøger, og hvervefoldere mv. Og som journalist og forfatter kan jeg give jeg dig input og forslag til ændringer i både tekst og illustration… den form for redaktionel sparring sætter mine kunder stor pris på.